Gratis røgalarm

  Fotogruppen

       112sydvest.dk


 GRATIS RØGALARMER til alle PENSIONISTER i Tønder Kommune

 

 


”Projekt Røgalarm” er et samarbejde mellem Brand & Redning Sønderjylland og de frivillige brandværn, som har fokus på ældre og brandsikkerhed i hjemmet.


Mange ældre og pensionister har svært ved at opsætte røgalarmer.

Derfor tilbyder vi GRATIS opsætning af en røgalarm i dit hjem. Det eneste du skal gøre, er at tilmelde dig ”Projekt Røgalarm”.

Det gør du på en af følgende måder:

Udfyld formularen nederst på denne side og klik på send

     Eller

•Ring til Brand & Redning Sønderjylland på tlf. 73766666

•Kontakt dit lokale ældre- og aktivitetscenter

•Tag fat i hjemmeplejen og spørg om de vil hjælpe dig


Efter du har tilmeldt dig, vil du blive kontaktet af en opsætter, som aftaler en tid, hvor du har mulighed for at være hjemme.
Hvert år dør knap 80 mennesker i Danmark som følge af en brand. Når nogen dør, eller kommer alvorligt til skade i forbin¬delse med en brand, sker det oftest i en privat bolig. Der er flest ældre mennesker blandt ofrene.


Man dør sjældent af selve ilden, med af røgen. Du kan ikke høre røgen, så uden en røgalarm opdager du måske ikke branden.


En røgalarm opdager en svag røgudvikling og afgiver omgående et gennemtrængende og højt signal, så du bliver advaret i tide og kan komme ud i sikkerhed.


Planlæg og øv, hvordan du og din familie kommer i sikkerhed, hvis der opstår brand i din bolig.


Med støtte fra

BESTILLINGSFORMULAR til GRATIS RØGALARM